Testler 2020-06-27T18:01:37+03:00

Sitolojik Testler

 SİTOLOJİK MATERYALLER
909.250Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
909.260Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
909.300İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi
909.330Sıvı bazlı sitoloji
909.340Servikal veya vajinal sitoloji
909.360Vücut sıvıları ve eksfoliatif  sitoloji 

Patolojik Testler

 HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
 Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
909.410Abortus
909.430Apse materyali
909.440Akciğer, transbronşial biyopsi
909.450Anevrizma, arteryal/ventriküler
909.460Anüs, polipoid gelişme (Tag)
909.470Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
909.480Arter, aterom plağı
909.490Bartholin bezi kisti
909.500Bronkus, biyopsi
909.510Bursa/ synovial kist
909.520Burun mukozası, biyopsi
909.530Burun, sinüs polipleri inflammatuar
909.540Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
909.550Divertikul-özefagus/ince barsak
909.560Duodenum, biyopsi
909.570Dupuytren kontraktürü dokusu
909.580Eklem, gevşek cisim
909.590Endometrium, küretaj/biyopsi
909.600Endoserviks, küretaj/biyopsi
909.605Epididim kist eksizyonu
909.610Femur başı, kırık dışında
909.620Fissür/fistül
909.630Ganglion kisti
909.640Hematom
909.650Hemoroidler
909.660Herni kesesi, herhangi bir bölgede
909.670Hidrosel kesesi
909.680İnce barsak, biyopsi
909.690İntervertebral disk
909.700Karpal tünel dokusu
909.720Kemik iliği biyopsisi, patoloji
909.730Kıkırdak, shaving
909.740Kolesteatoma
909.750Kolon, kolostomi stoması
909.760Kolon, biyopsi
909.760Kolon, biyopsi tek lokalizasyon
909.770Konjonktiva, biyopsi/pterygium
909.780Kornea
909.790Larinks, biyopsi
909.800Menisküs
909.810Mesane, biyopsi
909.820Mide, biyopsi
909.820Mide, biyopsi tek lokalizasyon
909.830Mukosel, tükrük
909.840Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
909.850Nöroma-morton/travmatik
909.860Özofagus, biyopsi
909.870Paratubal kistler (Morgagni hidati)
909.880Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
909.885Peyronie plak
909.890Pilonidal kist/sinüs
909.900Plasenta
909.910Plevra/perikard-biyopsi
909.920Polip, kolorektal
909.930Polip, mide/ince barsak
909.940Polip, servikal/endometrial
909.950Prostat, iğne biyopsisi
909.960Safra kesesi
909.970Sempatik ganglion
909.980Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
909.990Sinüs, paranasal biyopsi
910.000Spermatosel
910.010Sünnet derisi
910.030Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
910.040Testiküler apendiks
910.050Testis, kastrasyon
910.060Tonsil ve/veya adenoidler
910.080Trakea, biyopsi
910.090Trombüs veya embolus
910.100Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
910.110Üreter, biyopsi
910.120Üretra biyopsi
910.121   Üretral divertikül eksizyonu
910.130Vajina, biyopsi
910.150Varikosel
910.160Vas deferens
910.180Ven, varis
910.190Yumuşak doku, debridman
910.200Yumuşak doku lipom eksizyonu veya  biyopsi
 İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
910.220Ağız mukozası/gingiva biyopsi
910.230Apendiks, insidental dışında
910.240Arter, biyopsi
910.250Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
910.260Böbrek, biyopsi iğne
910.270Deri, eksizyonel biyopsi
910.270Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon
910.280Dil, biyopsi
910.290Diş / odontojenik kist
910.300Dudak, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu
910.310Eklem, rezeksiyon
910.320Ekstremite, amputasyon, travmatik
910.325   Epididim rezeksiyonu
910.330Femur başı, kırık
910.335   Hematosel eksizyonu
910.340Hipofiz tümörü
910.350Kalp kapakçığı
910.360Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama)
910.365   Kardiyak tümör rezeksiyonu
910.370Kas, biyopsi
910.380Kemik, ekzositoz
910.390Lenf düğümü, biyopsi
910.400Meme, biyopsi
910.410Meme/reduksiyon mammoplasti
910.420Myom (lar), myomektomi, uterus hariç
910.430Omentum, biyopsi
910.431   Omentum rezeksiyonu
910.440Over, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu
910.450Over (+ /- Tuba), neoplastik değil
910.460Pankreas, biyopsi
910.470Paratiroid bezi
910.480Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı
910.485   Penis rezeksiyonu parsiyel
910.489   Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu
910.490Periton, biyopsi
910.491Prostat, iğne biyopsisi
910.500Prostat, TUR
910.505Plevral dekortikasyon
910.508   Seminal vezikül,rezeksiyon
910.510Serviks, biyopsi
910.520Sinir, biyopsi
910.530Synovium
910.540Testis, biyopsi
910.550Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında
910.560Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
910.570Tuba uterina, ektopik gebelik
910.580Tükrük bezi, biyopsi
910.590Uterus, prolapsus için (+ /- Tuba ve overler)
910.600Üreter, rezeksiyon
910.603   Üretra rezeksiyon
910.610Vulva/ labia, biyopsi
910.620Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç
 Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
910.640Adrenal (Sürrenal), rezeksiyon
910.650Akciğer, kama biyopsisi
910.660Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
910.670Beyin, biyopsi
910.680Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
910.690Dalak
910.695Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü  lezyon
910.700Göz, enükleasyon/evisserasyon
910.710İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
910.715   Kalp eksplantı
910.720Karaciğer, kısmi rezeksiyon
910.721   Karaciğer eksplantı
910.730Kemik-biyopsi/ küretaj materyali
910.740Kemik fragmanları
910.750Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
910.751Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon
910.760Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
910.770Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (Diseksiyon)
910.780Mediasten, kitle
910.790Meme,parsiyel/basit rezeksiyon
910.800Mesane, TUR
910.810Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
910.811Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon
910.820Myokard, biyopsi
910.830Odontojenik tümör
910.840Over, (+ /- Tuba), neoplastik
910.845   Penis rezeksiyonu radikal
910.851Prostat, iğne biyopsisi
910.860Prostat, radikal rezeksiyon dışında
910.861Sentinel Lenf nodülü incelemesi
910.870Serviks, konizasyon
910.871Stereotaktik beyin biyopsisi
910.880Timus, tümör
910.890Tiroid, total/lobektomi
910.900Tükrük bezi (Tümör dahil)
910.910Uterus, (+ /- Adneksler), tümör ve prolapus hariç
 Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
910.930Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
910.940Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon
910.950Ekstremite, disartikülasyon
910.951Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi
910.960Fetus, diseksiyonla inceleme
910.965   Kalp-akciğer eksplantı
910.961Göz, eksentrasyon
910.962İnce barsak, tümör için rezeksiyon
910.970Kemik, rezeksiyon
910.980Kolon, total rezeksiyon
910.990Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
911.000Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
911.001Lobektomi beyin
911.005Mandibulektomi/maksillektomi, her biri
911.010Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
911.020Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
911.030Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
911.040Özefagus, parsiyel/total rezeksiyon
911.050Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
911.060Prostat, radikal rezeksiyon
911.070Testis, tümör
911.080Uterus, neoplastik (+ /- Tubalar ve overler)
911.090Vulva, total/subtotal rezeksiyon
911.100Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
 OTOPSİ MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ
911.110Tahnit
911.120Otopsi, tıbbi amaçlı
911.130Otopsi, fetus
 ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER
911.150Frozen İncelemesi
911.150Frozen İncelemesi
911.160Histokimyasal Boyamalar
911.180İmmünohistokimyasal İnceleme